Hela produktionen av ingredienserna för maple energy gel, sker inuti ett träd. Sockerlönnen.

Att samla saven och koka den till rätt temperatur är den enda återstående processen för att nå slutprodukten.

De kanadensiska lönnskogarna fångar varje år upp en mängd kol motsvarande vad som produceras av 290.000 bilar.

Quebec ensamt, omfattar 34 miljarder sockerlönnar.

Ingredienserna för maple gel skapas under sommaren, genom fotosyntes-processen i den kanadensiska sockerlönnens blad.